Oblicza epok 2.1 sprawdzone, to cieszący się powodzeniem podręcznik do języka polskiego przeznaczony w celach edukacyjnych dla liceum i technikum. Autorzy wraz z wydawnictwem WSiP stworzyli książkę, która swoją w swojej treści zawiera obligatoryjny materiał edukacyjny przeznaczony do zrealizowania w szkołach ponadpodstawowych. Obejmuje materiał zarówno podstawowy, jak i rozszerzony, co sprawia, że wystarczy tylko jedna książka w plecaku, aby uczeń miał dostęp do każdego z przygotowanych poziomów nauczania.

Tematyka podręcznika

Tematy, które możemy znaleźć w pierwszej części podręcznika, to głównie dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, J.W. Goethego, a także twórczość Byrona i W. Wordswortha wchodzące w skład zakresu rozszerzonego. Materiał jest ułożony w sposób chronologiczny i został podzielony na epoki historyczno-literackie, a także na jednostki lekcyjne. To ułatwia nauczycielom zaplanowanie poszczególnych lekcji i materiału, który w ramach nich jest do zrealizowania. Każdą lekcje otwiera sekcja komentarzy i szczegółowych objaśnień na temat epoki, kontekstu kulturalnego i treści zawartych fragmentów tekstów literackich. To pomoże uczniowi odnaleźć się w serwowanej mu treści i zrozumieć bardziej co autor miał na myśli tworząc dane dzieło. W książce zestawiono ze sobą teksty kultury historyczne ze współczesnymi, także z kultury popularnej. Ma to na celu wyodrębnienie podobieństw i różnic epok, a także konstrukcji samego tekstu. Dodatkowo, podana została ogólna geneza epok, co w jakościowy sposób przygotowuje ucznia do egzaminu maturalnego.

Pomocne sekcje w podręczniku

Podręcznik wzbogacony jest o sekcje powtarzające, poświęcone jednemu konkretnemu zagadnieniu, czy takie pomoce jakie mini przewodniki, pytania kontrolne, a także bloki przypominające wiedzę, która powinna być już opanowana. To połączenie teorii i praktyki w jednej książce, a w dodatku jest dobrym narzędziem do przyswajania nowej wiedzy, jak i powtarzania tej, która jest przydatna, a mogła ulecieć z głowy ucznia.